Retningslinjer

Medieproduktene i Sporveiens bildebase er Sporveiens eiendom.

Bruk av medieprodukter fra Sporveiens bildebase skal KUN skje i arbeidsrelaterte sammenhenger og funksjoner.

Enhver kommersiell og/eller annen utnyttelse av medieprodukter fra Sporveiens bildebase er ikke tillatt.

Publisering og/eller bruk av medieprodukter som viser gjenkjennbare personer i materiale fra Sporveiens bildebase er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning. Unntaket er dersom avbildede personer har gitt allment samtykke til bruk av medieproduktet.

Publisering av medieprodukter fra Sporveiens bildebase i privat og/eller kommersielt øyemed krever særskilt skriftlig avtale, der kompensasjon og vilkår for bruk fremgår.

Medieprodukter lastet opp av bruker til Sporveiens bildebase blir Sporveiens eiendom, til fri bruk i bedriftsrelatert sammenheng og funksjon.

Medieprodukter som lastes opp av bruker skal være i tråd med Sporveiens generelle retningslinjer og profil.

Medieprodukter som lastes opp av bruker vil være gjenstand for en godkjenning av administrator for Sporveiens bildebase.

Medieprodukter som vurderes å ha et uegnet, støtende eller på annen måte upassende innhold vil, uten nærmere forklaring, bli fjernet av administrator.

Medieprodukter som vurderes til å ikke innfri de kvalitative krav som stilles til bilder i Sporveiens bildebase vil, uten nærmere forklaring, bli fjernet av administrator.

Brudd på brukervilkårene for Sporveiens bildebase vil medføre sletting og utestenging av brukerprofil.

© 2001-2020